Válassza az Oldal lehetőséget

Felhasználási feltételek

Kérjük minden esetben olvassák el az ASZF-t is, mert a webáruházunk használata során az ott leírtakat is figyelembe kell venni, és be kell tartani!
A weblapon kizárólag megrendeléseket lehet megadni. A honlapon keresztül nem lehet elektronikusan fizetni a megrendelt pirotechnikai termékekért, és ellenszolgáltatás fejében letölthető tartalom sem érhető el.

 

1. Hatálya:
Jelen webshop szabályzat a tuzijatekbox.hu domain név alatt működő szolgáltatások igénybe vételére irányuló, a honlap Üzemeltetője az Ad Astra Pirotechnika Kft. (székhely: 4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. 3/9., adószáma: 12699164-2-09, cégjegyzék száma: 09-09-008188), mint a termékeket értékesítő, szolgáltatásokat nyújtó gazdasági társaság (a továbbiakban: Üzemeltető) és a szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználó (a továbbiakban: Felhasználó) között létrejövő szerződés olyan általános szerződési feltételeit jelentik, amelyeket a Felhasználó a szolgáltatások igénybe vételével kifejezetten elfogad, és magára nézve kötelező erejűnek ismer el, valamint amelyeket mind az Üzemeltető, mind a Felhasználó köteles figyelembe venni  és megtartani a közöttük létrejött szerződéses jogviszony keretében.

Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés, vagy a Felhasználó hozzájárulása nélkül jogosult a webshop szabályzatot egyoldalúan módosítani. A módosítás a honlapon történő közzétételével lép hatályba, és hatályba lépését követően mind az Üzemeltetőre, mind pedig a Felhasználóra nézve kötelező erővel bír. Az Üzemeltető által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe vétele és használata a módosított szabályzat elfogadását jelenti.

 A módosítás nem érinti a webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát.

2. Regisztráció:

Az Üzemeltető a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevételét regisztrációhoz kötheti. Ebben az esetben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez köteles az Üzemeltető által a honlapon erre rendszeresített űrlapot az ott meghatározottak szerint adatokkal megfelelően kitölteni, és a kitöltött adatlapot az Üzemeltetőnek elküldeni. Amennyiben a Felhasználó a regisztrációs űrlapot megfelelően kitöltötte és a szükséges adatokat az Üzemeltető rendelkezésére bocsátotta, az Üzemeltető a regisztráció iránti kérelem Üzemeltető által történő tudomásul vételéről a Felhasználó által megadott elektronikus postafiókra küldött elektronikus levélben értesíti a Felhasználót. A Felhasználó a regisztrációhoz kötött szolgáltatásokat a regisztráció megerősítését követően veheti igénybe.

Menete:

Belépéshez szükséges adatok: ezekkel az adatokkal lehet majd belépni a megrendeléshez.

E-mail cím *                        létező e-mail cím, amin tartani tudjuk a kapcsolatot
Jelszó*                                 egyedi azonosító, mellyel beléphet az oldalra

A Felhasználó, regisztrációja után be tud lépni a megadott e-mail címével, és jelszavával a regisztrált felhasználók számára biztosított rendszerbe. A Felhasználó köteles a jelszavát titokban tartani, és megakadályozni, hogy az illetéktelen harmadik személy tudomására jusson, vagy számára hozzáférhetővé váljon. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a regisztrált felhasználó jelszavával történő visszaélésekért, valamint a visszaélésekkel a Felhasználónak vagy más felhasználónak okozott károkért.

Az Üzemeltető által a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások – így különösen a honlapon üzemeltetett webáruház termékei közötti böngészés, a termékek illusztrációjának és műszaki leírásának megismerése, a honlapon közzétett nyilvános tartalmak böngészése és letöltése – bárki számára regisztráció nélkül igénybe vehető. A böngészők a honlap használatával elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el a honlap webshop, chat, adatkezelési és egyéb szabályzatait.

A Felhasználó felel a regisztráció során adott adatok valóságáért és pontosságáért, a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatok valótlanságából és pontatlanságából eredő károkért a Felhasználó felelős.

A Regisztráció során megadott adatokat bizalmasan kezeljük. Az adatkezelési szabályzatunkat itt olvashatod. (link). Az adatokat szúrópróbaszerűen ellenőrizzük, és ha valótlan adatok vannak megadva, a regisztrációt előzetes bejelentés nélkül töröljük.
Bár az Üzemeltető minden elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, az infokommunikációs technológia gyors fejlődésére és változására, továbbá arra tekintettel, hogy az informatika jellemzőiből eredő veszélyek teljes körűen előre nem zárhatók ki, előfordulhat, hogy harmadik személy jogellenes tevékenységgel, az Üzemeltető által nem ismert módon az Üzemeltető által alkalmazott biztonsági intézkedések ellenére hozzáfér az Üzemeltető által kezelt személyes adatokhoz, azokat kifürkészi, vagy azokkal egyébként visszaél. Az ezen jogellenes tevékenységből eredő károkért és az ilyen módon harmadik személy birtokába jutott személyes adatokkal való visszaélésekért az Üzemeltető felelősséget nem vállal.

3. A honlap tartalma, felelősségvállalás

Az Üzemeltető által a honlapon közzétett tartalom – a webáruházban található termékek leírásán és műszaki paraméterein kívül – kizárólag tájékoztató jellegűek, amelyek valóságáért, helyességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, valamint a tartalom felhasználásával, alkalmazásával összefüggésben keletkezett károkért, kellemetlenségekért, vagy bármilyen hátrányos következményekért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azon honlapok tartalmáért és a tartalom által esetlegesen okozott hibákért, károkért vagy kellemetlenségekért, amelyeknek megnyitását a honlapon elhelyezett linkek teszik lehetővé

Az Üzemeltető nem vállal felelősségét a megvásárolt termék nem rendeltetésszerű használata, a termék kezelési és használati útmutatójában leírtak be nem tartása, különösen a termék megrongálása esetén. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan meghibásodásért, amelynek oka a termék átadását követően keletkezett (pl. rossz tárolás miatt).

A honlapon nyújtott egyéb szolgáltatások (pl. chat) igénybe vételének részletes szabályait és feltételeit az Üzemeltető külön szabályzatban állapítja meg, amelyet a honlapon a jelen webshop szabályzat mellett szintén bárki számára elérhetővé és megismerhetővé tesz. Amennyiben egyes szolgáltatásokra ilyen külön szabályzat vonatkozik, a Felhasználó a szolgáltatás igénybe vételével elfogadja, és magára nézve kötelező erejűnek ismeri el a szolgáltatás Üzemeltető által meghatározott speciális szabályait.

4. Szerződéses viszony a webáruházban történő vásárlás során:

A Felhasználó regisztráció nélkül szabadon böngészhet a webáruház kínálatában, megismerheti a termékekkel kapcsolatban közzétett tartalmakat, a pirotechnikához kapcsolódó érdekes cikkeket, tájékozódhat a tűzijátékkal kapcsolatos információkról, nyomon követheti az aktuális akcióinkat.

A böngészés a Felhasználót még semmilyen jognyilatkozat megtételére nem kötelezi, továbbá a Felhasználó ezen tevékenységével a vásárlásra semmilyen kötelezettséget nem vállal, a webáruházat és a honlapot bármikor, mindenfajta következmény nélkül elhagyhatja, és a tevékenységet tetszése szerint, bármilyen időpontban újrakezdheti. A honlapon működő virtuális bevásárló „kosárba tett” (a továbbiakban: kosár) termékeket a Felhasználó nem köteles megvásárolni, a termékek listájának, illetve a kosár tartalmának összeállítása nem minősül továbbá szerződéses ajánlatnak, vagy ajánlattételi felhívásnak.

Megrendelés menete:

A megjelenített pirotechnikai termékek kizárólag on-line módon, házhoz szállítással (vagy az Üzemeltető üzletében történő személyes átvétellel) rendelhetőek meg.

A termékekre vonatkozóan megjelenített árak tartalmazzák a törvényben előírt (jelenleg 27%-os) áfát, azonban nem tartalmazzák a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

A webshop működési szabályainál a 173/2011. (VIII.24.) Kormány rendelet szabályait is figyelembe kell venni.

1-es és 2-es pirotechnikai osztályba tartozó termékek egész évben megvásárolhatók, birtokolhatók és felhasználhatók – a megfelelő jogszabály által előírt életkor betöltését követően.

A 3-as pirotechnikai osztályba tartozó termékek előrendelése lehetséges, viszont átvételére, csak december 28-31. között van mód.

103. § (2) Nem kell engedély a 14. életévét betöltött személynek az 1. pirotechnikai osztályba tartozó pirotechnikai termékek – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 14. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 1. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

(3) Nem kell engedély a 16. életévét betöltött személynek a 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék – a petárda kivételével – megvásárlásához, birtoklásához, és ezeket egy időben összesen 1 kg nettó tömegig tárolhatja, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint felhasználhatja. A 16. életévét be nem töltött személy csak nagykorú személy felügyelete mellett használhat fel 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket.

107. § (2) Nem kell engedély a nagykorú személynek a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték termék december 28-a és 31-e között történő megvásárlásához, és a használati és kezelési útmutatóban meghatározottak szerint december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig történő felhasználásához.

    1. lépés – Megrendelés leadása

Ha már kiválasztásra került, hogy mi kerül a kosárba, használja a termék melletti “Kosárba rakom” gombot.

Amennyiben szeretne további termékeket a kosárba helyezni, folytassa a termékek megtekintését és ismételje meg az 1-es pontban leírtakat.

Ha nem szeretne további termékeket vásárolni, kattintson a termék felett megjelenő “Kosár megtekintése” gombra, vagy a jobb oldali sávban található kosár megtekintése gombra, vagy a jobb felső sarokban található kosár ikonra.

   2. lépés – Kuponkód beírása

Az esetlegesen rendelkezésre álló kuponkód beírása. Beírás után a rendszer érvényesíti a kódot. 

  3. lépés – Szállítási mód kiválasztása

Itt ki lehet választani, hogy házhoz szállítást kérnek, vagy személyesen szeretnék átvenni valamelyik üzletünkben a terméket.

    4. lépés – Pénzár

Kattintsunk a “Tovább a pénztárhoz” gombra.

    5. lépés – Szállítási adatok megadása

A megrendelés során meg kell adni a számlázási adatokat. A csillaggal megjelölt részek kitöltése kötelező!
Amennyiben a szállítási- és számlázási adatok különböznek, kérjük pipálja ki a “Szállítás másik címre” lehetőséget, majd töltse ki az ott megjelenő adatokat is.

    7. lépés – Fizetési mód választás

A fizetési mód kiválasztása utána lehet véglegesíteni a rendelést.
A megrendelésről e-mail-ben kap visszaigazolást, amin le lehet ellenőrizni az adatok helyességét.
A vásárlás ellenértékét legkésőbb a megrendelés leadásától számított 8 napon belül kell kifizetni.

A www.tuzijatekbox.hu oldal webáruházában az alábbi fizetési mód(ok) közül választhat:
a)     Kiszállításkor a helyszínen, kizárólag készpénzben
b)     Üzletünkben bankkártyával vagy készpénzben

A megrendelés véglegesítése előtt fogadja el a feltételeket (kötelező). A “Megrendelés elküldése” gombra kattintva Felhasználó elküldi Üzemeltető részére a megrendelést.

Felhasználó a megrendelés leadását követően a regisztráció során megadott e-mail címre megkapja a tételes megrendelést, amelyen megtalálhatók a következők:

  • az Üzemeltető megnevezése
  • a rendelés száma és dátuma
  • a kiválasztott termékek neve, bruttó ára, a rendelt mennyiség darab/csomag száma, a részösszeg, illetve az összesen fizetendő végösszeg, melyben külön feltüntetésre kerül az Áfa összege
  • a vásárló e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe.

    8. lépés – Számla kiállítása
Minden beérkezett összegről számla kerül kiállításra.

   Adategyeztetés
A megrendeléseket szúrópróba szerint ellenőrizzük.
Ha egy vásárlás mögött nem valós személy áll, vagy többszöri próbálkozás után sem tudjuk elérni, egyik csatornán sem (sem e-mailben, sem telefonon) a rendelést töröljük.
Ha a megrendeléstől számított 8 napon belül a vásárlás ellenértéke nem érkezik meg hozzánk, akkor először megpróbálunk mindenkit elérni, ha nem sikerül, akkor a vásárlást töröljük

    10. lépés – A tűzijátékok átadása
A megrendelés során kiválasztott településen, az e-mail-en, vagy telefonon egyeztetett időpontban.

Figyelmeztetés!
Termékeink kizárólag személyesen a cég alkalmazottaitól és alvállalkozóitól vehetők át. Személyes átvételkor a jogszabály által előírt életkort igazolni kell (személyi igazolvány, diákigazolvány, útlevél, jogosítvány felmutatásával).
1-es PT osztályba tartozó terméket 14 éves kortól,
2-es PT osztályba tartozó terméket 16 éves kortól,
3-as PT osztályba tartozó terméket 18 éves kortól lehet vásárolni.
Ha személyes átvételkor a megfelelő életkort a megrendelő nem tudja igazolni, vagy ilyen korú személy nincs jelen, akkor az áru értékét visszafizetjük, és az árut nem adjuk át.

A Felhasználó a megrendeléskor köteles a honlapon, a felajánlott lehetőségek körében kiválasztani és meghatározni a fizetés, a szállítás és/vagy átvétel, valamint a számla kiállításának egyes feltételeit. A Felhasználó a kosár tartalmát és a megrendelés egyes feltételeit mindaddig szabadon módosíthatja, amíg a megrendelést el nem küldi.

A Felhasználó a leadott megrendelést részben nem módosíthatja. Amennyiben a meglévő rendeléséből valamely terméket vissza szeretné mondani, akkor azt a következőképpen lehet megtenni: azonosítószámra való hivatkozással töröltetni kell a módosítani kívánt megrendelést, és a termékeket egy új megrendelésben kell leadni.

A megrendelés ellenértékének beérkezését követően visszaigazoljuk vásárlást. A megrendelésről kapott első e-mail csak egy igazolás „folyamatban” megjelöléssel. A rendelés visszaigazolásáról szóló e-mail üzenetben „visszaigazolt” jelölés utal a megrendelés elfogadásáról.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a megrendelt termék nincs raktárkészleten, úgy azt egy azonos kaliberű, a rendelt termékkel azonos lövés- és darabszámú hasonló termékkel helyettesítse.

    11. Szállítás
Minden esetben az Ad Astra Pirotechnika Kft. forgalmazási és tárolási engedéllyel rendelkező raktárából történik a pirotechnikai termékek kiszállítása, a hatályos 173/2011. (VIII.24.) Kormányrendelet, valamint a Veszélyes Áruk Szállítására vonatkozó ADR előírásai szerint.
Cégünk ADR jóváhagyási igazolással rendelkező tehergépkocsival, és ennek vezetésére jogosult (ADR bizonyítvánnyal rendelkező) gépkocsivezetőkkel rendelkezik.

Postai úton és csomagküldő szolgálat által pirotechnikai terméket nem szolgálunk ki!

A www.tuzijatekbox.hu és a www.tuzijatekuzlet.hu oldalon rendelhető termékek minimális ára bruttó 3000 Ft, azaz Háromezer forint.  Házhozszállítás esetén bruttó 15.000 Ft., azaz Tízenötezer forint a minimális rendelési összeg. Ha a rendelés összege nem éri el a 15.000 Ft-ot, a megrendelt termékeket átveheti személyesen üzletünkben.
A házhozszállítás 15.000 Ft feletti rendelés esetén díjtalan az alábbi megyékben: Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye.
Amennyiben nem a fent felsorolt megyékből kíván rendelni, a kiszállítás feltételekhez kötött, csak telefonos egyeztetést követően lehetséges, ekkor a kiszállítás díjszabás egyedi, megbeszélés tárgyát képezi.
Maximális rendelési mennyiség: a pirotechnikai kormányrendeletben meghatározott mennyiség.
Mindig előzetes egyeztetés után történik a kiszállítás. 

Amennyiben a Felhasználó a webáruházban történő megrendelés során az egyedi kiszállítással történő teljesítést választotta, az Üzemeltető köteles a visszaigazolt megrendelésben szereplő termékeket az alábbiak szerint a megrendelésben meghatározott helyre leszállítani.

Szállítás esetén a Felhasználó nyomban köteles megvizsgálni, hogy a szállított termékek csomagolása nem sérült-e, valamint, hogy valamennyi megrendelt termék szállításra került-e.

Minden kiszállítás esetén egy átvételi elismervényt köteles aláírni az átvevő személy, melyen aláírásával igazolja, hogy a termékeket hiánytalanul átvette, a számlá(ka)t megkapta, az átvételhez szükséges jogszabályi előírásoknak megfelelő életkorral rendelkezik, valamint a 173/2011. Kormányrendelet rá vonatkozó (az Üzemeltető által felsorolt) előírásaival tisztában van. Az átvételi elismervény aláírását követően a Felhasználó esetleges későbbi időpontban felmerülő hiányos szállításra vonatkozó jelzését Üzemeltető figyelmen kívül hagyja.

A Felhasználó sérült csomagolású termék, illetve hiányos szállítás esetén a leszállított termékeket nem köteles átvenni, a teljesítést nem köteles elfogadni. Az Üzemeltető sérült csomagolású, vagy hiányos szállítás esetén a kiszállítást a következő túra során díjmentesen újra kiszállítja.

A számlá(ka)t az Üzemeltető minden esetben a megvásárolt termékkel együtt köteles átadni a Felhasználónak.

Kiszállítás esetén, ha a szállítás azért volt eredménytelen, mert Üzemeltető kiszállítója a szállítási címen nem tudta átadni a megrendelt termékeket, az Üzemeltető a Felhasználót értesíti a sikertelen szállításról és annak időpontjáról, e-mailben vagy – amennyiben ez lehetséges – telefonon felhívja a Felhasználót az átadás-átvétel lehetővé tételére. Amennyiben a Felhasználó többszöri próbálkozást követően, egyik elérési úton sem reagál a sikertelen kiszállítással kapcsolatban, úgy az adott megrendelés törlésre kerül. Ebben az esetben a Felhasználó által megfizetett összeg visszafizetésre kerül a szállítási díj levonása után.

Amennyiben Üzemeltető eléri a Felhasználót a sikertelen kiszállítást követően, akkor megbeszélést követően a következő kiszállítási napon lehetőség van a megrendelt termékek újra kiszállítását kérni. Abban az esetben, ha a Felhasználó által kiválasztott a szállítási kör útjába esik, az ismételt kiszállításért Üzemeltető nem számít fel külön díjat, amennyiben külön, csak az adott megrendelés miatt kell adott településre utaznia, a Felhasználónak kötelessége a szállítási díjat ismételten megfizetnie.

      12. Elállás

A távollevők között kötött szerződésekről szóló, 17/1999. (II.5.) kormányrendelet szabályozása értelmében a fogyasztó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Az elállási jog gyakorlása esetén a fogyasztót a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, a vállalkozás azonban követelheti a nem rendeltetésszerű használatból adódó anyagi kár megtérítését.

A Felhasználó csak akkor gyakorolhatja jogszerű elállási jogát, ha a megvásárolt termékeket hiánymentesen, a csomagolást nem megbontva juttatja vissza az Üzemeltetőhöz.

A vállalkozó a termék visszaérkezését követően a kormányrendelet értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríti a termék vételárát a fogyasztó részére.
Kivonat a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről szóló törvényből:
A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el: 

1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet fogyasztó és vállalkozás köt egymással termék, illetve szolgáltatás értékesítésére irányuló, a vállalkozás által működtetett távértékesítési rendszer keretében olyan módon, hogy a szerződés megkötése érdekében a vállalkozás kizárólag távközlő eszközt alkalmaz (távollevők között kötött szerződés).
(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki:
a) a távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló törvény által szabályozott pénzügyi ágazati szolgáltatásokra irányuló szerződésekre;
b) automatából történő értékesítésre;
c) nyilvános telefonállomás igénybevétele útján az elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerződésre;
d) az építési szerződésre;
e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
f) az árverésen kötött szerződésre.
(4) Nem kell alkalmazni a 2-6. §, valamint a 7. § (1) bekezdésének rendelkezéseit
a) az élelmiszerek, valamint egyéb mindennapi fogyasztásra szolgáló termékek rendszeres házhozszállítására vonatkozó szerződésekre, továbbá
b) az olyan szállást nyújtó, szállítási, étkeztetési vagy szabadidős szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre, amelyek alapján a vállalkozás e szolgáltatásokat meghatározott időpontban vagy meghatározott időszakban nyújtja.
(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.
2. § (1) A vállalkozás a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
a) a vállalkozás cégnevéről (nevéről) és címéről (székhelyéről, illetve lakóhelyéről) azonosításra alkalmas módon;
b) a szerződés tárgyának lényeges jellemzőiről;
c) a terméknek, illetve szolgáltatásnak az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló áráról, illetve díjáról, valamint az összes járulékos költségről, így különösen a fuvardíjról, szállítási vagy postaköltségről;
d) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
e) az elállás jogáról (4. és 5. §);
f) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
g) a vállalkozás ajánlati kötöttségének idejéről;
h) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
(2) A vállalkozás az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.
(3) Ha a vállalkozás telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, a telefonbeszélgetés megkezdésekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.

 

3. § (1) A vállalkozás köteles a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakról való tájékoztatást írásban – papíron vagy más, a fogyasztó számára hozzáférhető tartós adathordozón – a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. Ha e kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően nem tett eleget, ezt az írásbeli megerősítést a szerződés teljesítése során kellő időben, de – kivéve, ha a teljesítés harmadik személy részére történik – legkésőbb a teljesítés időpontjában köteles a fogyasztó részére rendelkezésre bocsátan.
(2) Az (1) bekezdés szerinti írásbeli megerősítésnek a 2. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglaltakon túl tartalmaznia kell:
a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
b) a vállalkozás azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó panaszait érvényesítheti;
c) az esetleges jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatásokat (alkatrészellátás, javítószolgálat);
d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a vállalkozásnak a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.
(4) E § alkalmazásában tartós adathordozó az olyan eszköz, amely a fogyasztó számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az (1) bekezdés szerinti elállási jogát
a) termék értékesítésére irányuló szerződés esetében a termék kézhezvételének napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a termék kézhezvételének napjától számított három hónap elteltéig,
b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződéskötés napjától, ha eddig az időpontig nem kapta meg a 3. § szerinti írásbeli megerősítést, ennek kézhezvételétől számított nyolc munkanap elteltéig, legfeljebb azonban a szerződéskötés napjától számított három hónap elteltéig gyakorolhatja.
3) Ha a 3. § szerinti írásbeli megerősítés kézhezvételére – a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben – a termék kézhezvételének napjától, illetve – a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben – a szerződéskötés napjától számított három hónapon belül kerül sor, ettől az időponttól számított nyolc munkanap elteltéig a fogyasztó akkor is elállhat, ha a termék kézhezvételétől, illetve a szerződéskötés napjától számított három hónapból kevesebb mint nyolc munkanap van hátra.
(4) Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
(5) A vállalkozás köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
(6) A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogo
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap értékesítésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.

Felhasználó jelezheti elállási szándékát az Üzemeltető elérhetőségein írásban, melyek a következők:
Cégnév:     Ad Astra Pirotechnika Kft.
Székhely:    4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. 3/9.
E-mail:    mail@adastra.hu

Postai úton, írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját veszi figyelembe az Üzemeltető. Felhasználó részéről a feladás napjának igazolására az ajánlott szelvényre nyomtatott időpont a mérvadó.

A megrendelt termék visszajuttatásáról a Felhasználó köteles gondoskodni, ezt személyesen tudja megtenni az Üzemeltető székhelyére (4028 Debrecen, Szigligeti u. 5. 3/9..) Postai úton és csomagküldő szolgálat által pirotechnikai terméket szállítani TILOS!!! Postai úton küldött csomagokat Üzemeltetőnek nem áll módjában átvenni!

Előzetes egyeztetést követően Üzemeltető is – a túrakiszállítások alkalmával – visszaszállíthatja a termékeket. Ennek tényleges költsége a Felhasználót terheli.

A pirotechnikai termékek Üzemeltetőhöz történő beérkezését követően, harminc napon belül az Ad Astra Pirotechnika Kft. Felhasználó által megadott bankszámla számára (vagy egyeztetést követően más/postai úton) visszatéríti a termék vételárát.

    13. Visszavételi Szabályzat
A hibás vagy lejárt felhasználhatósági idejű, 1. és 2. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket a Felhasználó köteles az Üzemeltetőhöz visszajuttatni. Ez egyeztetést követően a rendszeres túra alkalmával történhet meg, vagy a Felhasználó személyesen az Üzemeltető székhelyére juttatja el azokat. Üzemeltető köteles a termékeket térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

Üzemeltető gondoskodik annak megsemmisítéséről, vagyis a pirotechnikai termék rendeltetésszerű felhasználásra véglegesen alkalmatlanná tételéről oly módon, hogy az a művelet következtében környezetre veszélytelen állapotba kerüljön.

A fel nem használt vagy hibás, 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijáték terméket január 5-ig a vevő köteles a forgalmazónak visszaszállítani, aki ezt köteles térítésmentesen és költség felszámítása nélkül visszavenni.

A visszavétel részleteiről tájékozódjon a vásárlás helyén, vagy hívja a 06-52/436-351 vagy a +36 30 9253-056 telefont!

    14. Megjegyzések
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy adott esetben Felhasználó megrendelését részben vagy egészben elutasítsa. Részben történő elutasításra csak a Felhasználóval történt egyeztetést követően van mód. Ebben az esetben az előreutalt vételár vonatkozó része visszautalásra kerül.

Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy adott terméket azonos kategóriájú árucikkel helyettesítse.

Felhasználó jelen webshop szabályzat elfogadásával tudomásul veszi, hogy a termékek csomagolása a honlapon feltüntetett képtől eltérő is lehet.

A webáruházban történő vásárlás során létrejött szerződést a Felek távollévők között létrejött szállítási szerződésnek tekintik.

A tuzijatekbox.hu honlap használata során létrejött szerződések tartalmára, a Felek jogaira és kötelezettségeire a Magyar Köztársaság joga irányadó. Az adastra.hu honlap használata során létrejött szerződésekkel összefüggő jogviták elbírálására a Felek alávetik magukat a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességének.

Az Üzemeltető fenntartja magának azt a jogot, hogy a honlap, illetve, a szolgáltatás bármely részét előzetes figyelmeztetés nélkül megszüntesse. Ez a rendelkezés nem érinti a webáruházban történő vásárlás során már létrejött szerződések alapján fennálló jogviszonyok tartalmát 

Kérjük minden esetben olvassák el az ASZF-et is, mert a webáruházunk használata során az ott leírtakat is figyelembe kell venni, és be kell tartani 

 

Debrecen, 2017. október 8.